parallax background

Medika Hradec Králové

Poliklinika MEDIKA Hradec Králové je soukromé zdravotnické zařízení zajišťující ambulantní zdravotní péči. Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté poskytují preventivní a léčebnou péči všem občanům. Zároveň poskytujeme všem podnikatelským subjektům, a to jak soukromým, tak státním závodní preventivní péči pro jejich zaměstnance (vstupní, preventivní, výstupní prohlídky), pracovní lékařství. Poliklinika má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Všichni lékaři mají II. atestaci, zdravotní sestry jsou zařazeny do systému postgraduálního vzdělávání.

Medika HK v číslech

Dovolená!
Podívejte se na seznam dovolených vašich ošetřujících lékařů.
Seznam je
a má dvě strany.
2019
PF
Rentgen mimo provoz
Od 17. června do 21. června 2019
bude rentgen mimo provoz.
NOUZOVÝ REŽIM
Zdravotnické zařízení pracuje v nouzovém režimu.

Ošetřujeme pouze akutní případy.

Odložte plánované prohlídky závodní preventivní péče.

V případě potřeby lékaře kontaktujte telefonicky.