Medika Hradec Králové

Poliklinika MEDIKA Hradec Králové je soukromé zdravotnické zařízení zajišťující ambulantní zdravotní péči. Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté poskytují preventivní a léčebnou péči všem občanům. Zároveň poskytujeme všem podnikatelským subjektům, a to jak soukromým, tak státním závodní preventivní péči pro jejich zaměstnance (vstupní, preventivní, výstupní prohlídky), pracovní lékařství. Poliklinika má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Všichni lékaři mají II. atestaci, zdravotní sestry jsou zařazeny do systému postgraduálního vzdělávání.

Medika HK v číslech

Struktura polikliniky

Dovolená!
Podívejte se na seznam dovolených vašich ošetřujících lékařů.
Seznam je
a má dvě strany.