GDPR

Nové prostory rehabilitace
29. 4. 2018
Seznam dovolených
28. 6. 2018
všechny články

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dovolená!
Podívejte se na seznam dovolených vašich ošetřujících lékařů.
Seznam je
a má dvě strany.
2019
PF